Regulamin

Pralnia dywanów Wypranedywany.pl Legionowo

Regulamin Pralni

1. Wykonawcą usługi jest firma Oskar Gajewski  z siedzibą w Warszawie przy ulicy Guderskiego 3/14, zwana w dalszej części regulaminu pralnią.

2. Pralnia ma prawo odmówić wykonywania usług i przyjęcia zlecenia.

3. Pralnia nie gwarantuje usunięcia całkowitego  plam i zapachów szczególnie jeśli plamy są stare lub wcześniej zapierane.

4. Podczas odbioru od klienta dywanu przeznaczonego do prania klient ma obowiązek poinformować obsługę o nietypowych zabrudzeniach dywanu.

5. Opłata za wykonaną usługę prania pobierana jest w całości przy odbiorze dywanu w wysokości określonej w cenniku.

6. Pralnia nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe z powodu ukrytych wad dywanu.

7. Klient może zgłosić reklamację do 24 godzin od momentu odbioru dywanu.

8. Reklamacje przyjmowane są wyłącznie w formie pisemnej.

9. Pralnia nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku błędnego oznaczenia dywanu przez producenta.

10. Pralnia zapewnia sobie prawo do wydłużenia terminu wykonania usługi.

11. Dywany nie posiadające metki/etykiety przyjmujemy wyłącznie na odpowiedzialność klienta.

12. W przypadku przyjmowania dywanu z uszkodzeniami, za dalsze uszkodzenia firma nie odpowiada.